Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

Se crede că familia Epureanu care a stăpânit pe aceste locuri a dat denumirea satului. Satul Valea Grecului, aşezat la 8 km est de Epureni, se crede că îşi trage numele de la vechii proprietari greci din Fanarul Constantinopolului. Moşia Epureni a aparţinut familiei Iamandi, de origine fanariotă, care a asuprit peste 150 de ani pe clăcaşii din Epureni şi satele vecine.

Epureni -sat, reşedinţă a comunei Duda Epureni, situat pe izvoarele pârâului Recea, la nord - nord - est de oraşul Huşi, cu urme de locuire omenească din epoca neolitică, cultura Cucuteni şi mai ales din sec I i.e.n. economia are caracter agricol.

Bobeşti - sat, comuna Duda Epureni, situat pe Valea părăului Bobeşti, afluent pe drepta părăului Lohan. Economia are caracter agricol.

Duda - sat , comuna Duda Epureni, situat spre izvoarele pârâului Valea lui Ivan, pe un

teritoriu locuit încă din epoca fierului (perioada Hallstatt). Din anul 1968 a fost înglobat şi Satul de la sud numit Novaci. Economia are caracter agricol.

Novaci - sat situat pe cursul superior al pârâului Ivan. în anul 1968 a fost înglobat la satul Duda, comuna Duda Epureni.

Resurse- Comuna Duda-Epureni Vaslui

Cadrul natural al teritoriului comunei Duda Epureni oferă condiţii bune de dezvoltare, deoarece localitatea beneficiază de mari suprafeţe de teren arbil şi de păşune pentru dezvolatarea zootehniei.

Flora şi fauna - Comuna Duda-Epureni Vaslui

Vegetaţia este predominat silvostepică şi stepică. Numai pe dealurile mai înalte din partea de vest a comunei sunt câteva păduri de foioase şi stejar pufos şi stejar în amestec de carpen, frasin, jugastru, tei ş.a. Pe şesurile pârâielor şi în lunca Prutului, creşte vegetaţia higro şi hidrofilă.

Solul - Comuna Duda-Epureni Vaslui

Invelişul de sol este alcătuit în cea mai mare parte de cernoziomuri, tipice şi levigate. Pe dealurile înalte din vest sunt soluri cenuşi de pădure, iar pe şesuri şi în lunca Prutului sunt soluri aluviale şi de lăcovişte.

Apa - Comuna Duda-Epureni Vaslui

Hidrografia este reprezentată de câteva pâraie cu curgere temporară, cum ar fi pârâul Lohan în vest cu 5 km lungime din cţirsul său mijlociu Recea, Valea lui Ivan şi Valea Grecului, în cursul lor superior şi mijlociu câteva iazuri mici în lungul lor, precum şi o mică porţiune din lunca râului Prut, unde se află o mica baltă, numită Hrubeni.

Clima - Duda-Epureni Vaslui

Clima este temperat continentală, de nuanţă excesivă. Temperatura medie anuală a aerului este de 9 - 9,5 C, cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice este de 450 - 500 mm, iar vânturile au fregvenţa şi viteza mare aproape tot anul.

Pe văile pârâielor şi în lunca râului Prut, în perioada rece a anului, pe timp liniştit se produc inversiuni de temperaturi ale aerului care generează îngheţuri şi brume, timpurii toamna şi târzii primăvara, păgubitoare culturi» agricole, livezilor şi viilor.

Cadru natural - Comuna Duda-Epureni Vaslui

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se desfasoară pe depozite argilo - nisipoase şi calcaroase de vârsta Sarmaţiului mijlociu, spre baza dealurilor, şi a Sarmaţiului superior - Meotianului, spre culmea dealurilor. Relieful aparţine Podişului Central Moldovenesc, subunitatea Dealurile Crasna - Lohan, spre vest şi Depresiunea Huşi spre est.

Spre sud - est se cuprinde şi o mică porţiune din lunca râului Prut. înalţimea maximă a reliefului este de cca 330 m în dealul Duda, iar cea mai mică este de 24 m în lunca râului Prut.

Localizare -Comuna Duda-Epureni Vaslui

 Comuna Duda Epureni are o suprafaţă de 7404 ha şi este formată din satele Epureni, Bobeşti, Duda şi Valea Grecului. Comuna este situată în partea de nord -est a judeţului Vaslui.

Reşedinţa comunei, satul Epureni, se află la 52 km de municipiul Vaslui, prin oraşul Huşi, şi la 4 km de oraşul Huşi.

Se învecinează la nord cu următoarele comune: Drănceni, Arsura, Buneşti - Avereşti, la est cu râul Prut şi comuna Stănileşti, la sud cu oraşul Huşi şi la vest comuna Tătărani.

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top