Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf P v 26 04 2021 ( pdf, 340 KB ) (76 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE RUSU IONUȚ ( pdf, 1.54 MB ) (111 downloads) Popular
pdf Minuta şedinţei 22 04 2021 ( pdf, 306 KB ) (202 downloads) Popular
pdf P v 22 04 2021 ( pdf, 349 KB ) (120 downloads) Popular
pdf Minuta şedinţei 01 04 2021 ( pdf, 306 KB ) (164 downloads) Popular
pdf P v 01 04 2021 ( pdf, 336 KB ) (115 downloads) Popular
pdf Bugetul Comunei Duda Epureni pe anul 2021 ( pdf, 941 KB ) (120 downloads) Popular
pdf ANUNȚ Legea 52 bUGET 2021 ( pdf, 319 KB ) (50 downloads)
pdf P v 25 02 2021 ( pdf, 372 KB ) (83 downloads)
pdf Minuta şedinţei 25 02 2021 ( pdf, 317 KB ) (158 downloads) Popular
pdf CONVOCARE 25 03 2021 ( pdf, 318 KB ) (151 downloads) Popular
pdf Minuta şedinţei 27 01 2021 ( pdf, 445 KB ) (85 downloads)
pdf PV afișare ședință 27 01 2021 ( pdf, 238 KB ) (72 downloads)
pdf P v 27 01 2021 ( pdf, 541 KB ) (94 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (69 downloads)
pdf Minuta şedinţei 07 01 2021 ( pdf, 305 KB ) (71 downloads)
pdf PV afișare sedință 07 01 2021 ( pdf, 240 KB ) (64 downloads)
pdf P v 07 01 2021 ( pdf, 328 KB ) (60 downloads)
pdf P v 23 12 2020 ( pdf, 317 KB ) (62 downloads)
pdf Minuta şedinţei 23 12 2020 ( pdf, 298 KB ) (59 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top