Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf PV afișare minuta 26 11 2021 ( pdf, 238 KB ) (32 downloads)
pdf Minuta şedinţei 26 11 2021 ( pdf, 306 KB ) (28 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE BURCĂ CRISTINEL ( pdf, 318 KB ) (33 downloads)
pdf P V Andries ( pdf, 308 KB ) (45 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE COBZARU FLORIN ( pdf, 334 KB ) (28 downloads)
pdf P v 03 11 2021 ( pdf, 333 KB ) (35 downloads)
pdf Minuta şedinţei 03 11 2021 ( pdf, 408 KB ) (30 downloads)
pdf Minuta şedinţei 28 10 2021 ( pdf, 341 KB ) (32 downloads)
pdf P v 28 10 2021 ( pdf, 552 KB ) (29 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 236 KB ) (49 downloads)
pdf Minuta şedinţei 01 10 2021 ( pdf, 306 KB ) (50 downloads)
pdf PV afișare ședință sedinta 01 10 2021 ( pdf, 239 KB ) (40 downloads)
pdf P v 01 10 2021 ( pdf, 324 KB ) (47 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 238 KB ) (31 downloads)
pdf Minuta şedinţei 01 10 2021 ( pdf, 306 KB ) (37 downloads)
pdf P v 01 10 2021 ( pdf, 324 KB ) (73 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (37 downloads)
pdf PUBLICAȚIE GHIGĂ ( pdf, 536 KB ) (88 downloads)
pdf PUBLICAȚIE PAVĂL ( pdf, 529 KB ) (104 downloads) Popular
pdf P v 29 07 2021 ( pdf, 592 KB ) (78 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top