Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Minuta şedinţei 17 12 2020 ( pdf, 308 KB ) (81 downloads)
pdf PV afisare ședință 17 12 2020 ( pdf, 238 KB ) (66 downloads)
pdf P v 17 12 2020 ( pdf, 365 KB ) (75 downloads)
pdf Minuta şedinţei 23 11 2020 ( pdf, 403 KB ) (116 downloads) Popular
pdf PV afisare sedinta 23 11 2020 ( pdf, 238 KB ) (71 downloads)
pdf P v 23 11 2020 ( pdf, 500 KB ) (81 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 236 KB ) (102 downloads) Popular
pdf PV afisare sedinta 05 11 2020 ( pdf, 306 KB ) (82 downloads)
pdf Minuta şedinţei 05 11 2020 ( pdf, 306 KB ) (93 downloads)
pdf P v 05 11 2020 ( pdf, 355 KB ) (86 downloads)
pdf Publicație OLARU IOAN TURCU ROXANA IULIANA ( pdf, 4.83 MB ) (82 downloads)
pdf P V SEDINTA aug ( pdf, 2.01 MB ) (114 downloads) Popular
pdf PUBLICAȚIE ULIAN FLORIN MARIAN ( pdf, 1.97 MB ) (101 downloads) Popular
pdf PUBLICAȚIE CAZAN ANDREI RĂZVAN ( pdf, 2.17 MB ) (109 downloads) Popular
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE VASILIU ALEXANDRU VASILICĂ ( pdf, 1.19 MB ) (162 downloads) Popular
pdf P v 21 05 2020 ( pdf, 366 KB ) (158 downloads) Popular
pdf Minuta şedinţei 21 05 2020 ( pdf, 323 KB ) (142 downloads) Popular
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE PINTILIE CĂTĂLIN ADRIAN ( pdf, 1.19 MB ) (138 downloads) Popular
pdf Publicatie de casatorie Avram Daniel cu Corcodel Georgiana Daniela ( pdf, 1.25 MB ) (177 downloads) Popular
pdf P V 19 02 2020 ( pdf, 1.99 MB ) (143 downloads) Popular

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top