Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf P v 31 05 2022 ( pdf, 357 KB ) (6 downloads) New
pdf Minuta şedinţei 31 05 2022 ( pdf, 317 KB ) (7 downloads) New
pdf P v 15 06 2022 ( pdf, 340 KB ) (8 downloads) New
pdf Minuta şedinţei 15 06 2022 ( pdf, 312 KB ) (6 downloads) New
pdf PUBLICATIE BEDREAG GHEORGHIȚĂ SORIN ( pdf, 1.26 MB ) (4 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE Herciu Florin Sergiu ( pdf, 1.28 MB ) (12 downloads)
pdf P V ANDRIES ( pdf, 301 KB ) (6 downloads)
pdf PUBLICATIE CASATORIE BEDREAG GHEORGHIȚĂ SORIN ( pdf, 1.26 MB ) (6 downloads)
pdf CONVOCARE 15 06 2022 ( pdf, 318 KB ) (11 downloads)
pdf PUBLICAȚIE PĂDURARU ANDREI MARIAN ( pdf, 370 KB ) (8 downloads)
pdf PUBLICAȚIE de casatorie AVRAM MIHAI ALEXANDRU ( pdf, 368 KB ) (12 downloads)
pdf Minuta şedinţei 29 04 2022 ( pdf, 307 KB ) (18 downloads)
pdf P v 29 04 2022 ( pdf, 336 KB ) (13 downloads)
pdf PV afișare minuta 29 04 2022 ( pdf, 237 KB ) (15 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE FERENCIUC ANDREI BOGDAN ( pdf, 365 KB ) (19 downloads)
pdf Minuta şedinţei 31 03 2022 ( pdf, 507 KB ) (26 downloads)
pdf Minuta şedinţei 15 04 2022 ( pdf, 302 KB ) (25 downloads)
pdf P v 15 04 2022 ( pdf, 339 KB ) (28 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (14 downloads)
pdf P v 31 03 2022 ( pdf, 424 KB ) (23 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top