Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE FERENCIUC ANDREI BOGDAN ( pdf, 365 KB ) (11 downloads)
pdf Minuta şedinţei 31 03 2022 ( pdf, 507 KB ) (16 downloads)
pdf Minuta şedinţei 15 04 2022 ( pdf, 302 KB ) (15 downloads)
pdf P v 15 04 2022 ( pdf, 339 KB ) (17 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (6 downloads)
pdf P v 31 03 2022 ( pdf, 424 KB ) (14 downloads)
pdf AVRAM OVIDIU COSMIN PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE ( pdf, 331 KB ) (11 downloads)
pdf PV secretar dispoziție 197 ( pdf, 236 KB ) (14 downloads)
pdf Minuta şedinţei 15 02 2022 ( pdf, 308 KB ) (20 downloads)
pdf P v 15 02 2022 ( pdf, 399 KB ) (17 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (11 downloads)
pdf PUBLICAȚIE RUSU GABRIEL ( pdf, 336 KB ) (22 downloads)
pdf Minuta şedinţei 07 01 2022 ( pdf, 298 KB ) (25 downloads)
pdf P v 07 01 2022 ( pdf, 322 KB ) (25 downloads)
pdf P v 15 02 2022 ( pdf, 399 KB ) (15 downloads)
pdf Publicație căsătorie Bedreag Ionuț ( pdf, 359 KB ) (26 downloads)
pdf P v 28 12 2021 ( pdf, 352 KB ) (27 downloads)
pdf PV afișare minuta 28 12 2021 ( pdf, 238 KB ) (27 downloads)
pdf Minuta şedinţei 28 12 2021 ( pdf, 308 KB ) (27 downloads)
pdf P v 22 12 2021 ( pdf, 324 KB ) (28 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top