Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Bugetul Comunei Duda Epureni pe anul 2021 ( pdf, 941 KB )
pdf ANUNȚ Legea 52 bUGET 2021 ( pdf, 319 KB )
pdf P v 25 02 2021 ( pdf, 372 KB ) (4 downloads)
pdf Minuta şedinţei 25 02 2021 ( pdf, 317 KB ) (4 downloads)
pdf CONVOCARE 25 03 2021 ( pdf, 318 KB ) (18 downloads)
pdf Minuta şedinţei 27 01 2021 ( pdf, 445 KB ) (16 downloads)
pdf PV afișare ședință 27 01 2021 ( pdf, 238 KB ) (12 downloads)
pdf P v 27 01 2021 ( pdf, 541 KB ) (15 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (12 downloads)
pdf Minuta şedinţei 07 01 2021 ( pdf, 305 KB ) (15 downloads)
pdf PV afișare sedință 07 01 2021 ( pdf, 240 KB ) (12 downloads)
pdf P v 07 01 2021 ( pdf, 328 KB ) (13 downloads)
pdf P v 23 12 2020 ( pdf, 317 KB ) (17 downloads)
pdf Minuta şedinţei 23 12 2020 ( pdf, 298 KB ) (16 downloads)
pdf Minuta şedinţei 17 12 2020 ( pdf, 308 KB ) (20 downloads)
pdf PV afisare ședință 17 12 2020 ( pdf, 238 KB ) (18 downloads)
pdf P v 17 12 2020 ( pdf, 365 KB ) (23 downloads)
pdf Minuta şedinţei 23 11 2020 ( pdf, 403 KB ) (41 downloads)
pdf PV afisare sedinta 23 11 2020 ( pdf, 238 KB ) (22 downloads)
pdf P v 23 11 2020 ( pdf, 500 KB ) (18 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top