Folder ALTE DOCUMENTE

 a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Select Toggle Title Date
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 237 KB ) (6 downloads) New
pdf PUBLICAȚIE GHIGĂ ( pdf, 536 KB ) (42 downloads)
pdf PUBLICAȚIE PAVĂL ( pdf, 529 KB ) (56 downloads)
pdf P v 29 07 2021 ( pdf, 592 KB ) (34 downloads)
pdf PV afișare ședință 29 07 2021 ( pdf, 238 KB ) (28 downloads)
pdf Minuta şedinţei 29 07 2021 ( pdf, 453 KB ) (34 downloads)
pdf PUBLICATIE CĂSĂTORIE ROGOJANU MIHĂIȚĂ ( pdf, 761 KB ) (27 downloads)
pdf PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE PAVEL GEORGIAN ( pdf, 616 KB ) (24 downloads)
pdf PUBLICAȚIEcasatorie LUPU MĂDĂLINA LAVINIA ( pdf, 546 KB ) (28 downloads)
pdf Publicație de casatorie TĂNĂSACHE IONUȚ ( pdf, 574 KB ) (25 downloads)
pdf Minuta şedinţei 30 06 2021 ( pdf, 452 KB ) (26 downloads)
pdf P v 30 06 2021 ( pdf, 694 KB ) (33 downloads)
pdf PV afișare ședință 30 06 2021 ( pdf, 238 KB ) (36 downloads)
pdf PV secretar dispoziție ( pdf, 236 KB ) (32 downloads)
pdf PUBLICAȚII 22 07 2021 ( pdf, 639 KB ) (34 downloads)
pdf PUBLICAȚIE MIHAI IONUȚ FLORIN ( pdf, 455 KB ) (34 downloads)
pdf PUBLICAȚIE PRICOP AUREL ( pdf, 437 KB ) (31 downloads)
pdf PROCES VERBAL AFISARE PRICOP VALERIU ( pdf, 1017 KB ) (31 downloads)
pdf Minuta şedinţei 31 05 2021 ( pdf, 324 KB ) (26 downloads)
pdf P v 31 05 2021 ( pdf, 567 KB ) (30 downloads)

Contact

  • sat Duda, comuna Duda Epureni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-473888
    fax: 0335.473888
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Duda Epureni

Repere istorice-Comuna Duda-Epureni Vaslui

Pe teritorul comunei au fost descoperite 9 urme de locuire omenească, începând cu epoca paleolitică. Satul Epureni s-a dezvoltat la începutul secolului al XVII lea pe moşia familiei Iamandi, care a adus clăcaşi de pe alte moşii ale sale.

 Citeste mai departe...

Scroll to top